Korte historie - Nationaal Spaarfonds 2024

Ga naar de inhoud

Korte historie

Spaarfonds
N.V. Nationaal Spaarfonds te 's Gravenhage
De NV Nationaal Spaarfonds werd bij Koninklijk Besluit op 2 oktober 1913 opgericht. Het fonds had niets met spaarvarkens. Tot het in juni 1930 fuseerde met de Amsterdamsche Spaarkas. Het daar gebuikte logo met spaarvarken werd overgenomen en het embleem “het groene spaarvarken” werd de waarborg voor soliditeit. Tot ca. 1945 -1950 stond in de advertenties "NV Nationaal Spaarfonds - vereenigd met de Amsterdamsche Spaarkas". Rond 1935 liet het Nationaal Spaarfonds de eerste spaarvarkens maken. Pas vanaf 1956 verschenen de alom bekende 3 spaarvarkens die het Spaarfonds bij ons verzamelaars in beeld. Op 13 oktober 2010 is NV Nationaal Spaarfonds opgegaan in Delta Lloyd Levensverzekering NV. Sindsdien bestaat NV Nationaal Spaarfonds niet meer, en daarmee kwam een definitief einde aan een stukje spaarvarken-geschiedenis. Delta Lloyd Levensverzekering NV.is sinds 1 juni 2017 onderdeel van de Nationale Nederlanden Groep.
1914-04-21
Opgericht op 2 oktober 1913 met een RvC bestaande uit 'gewichtige' personen met (politieke en zakelijke) invloed. Gevestigd in een betrekkelijk eenvoudig pand aan de Prins Mauritslaan 42 en in 1930 wordt het statige pand Alexanderstraat 3 eveneens te 's Gravenhage betrokken. (Bron: o.a. Limburger Koerier van 21 april 1914).
1930-06-20
In juni 1930 fuseren de Amsterdamsche Spaarkas en het Nationaal Spaarfonds. De ASK blijft voorlopig zelfstandig. Het logo met het spaarvarken wordt het ankerpunt in de communicatie van de fusie.
1932-05-13
Het Nieuwsblad van het Noorden van 13 mei 1932 toont dat het (voorlopig) voorbestaan van de Amsterdamsche Spaarkas wordt gewaarborgd. Door gebruik te maken van het logo van de Amsterdamsche Spaarkas met (vreemd genoeg) de "tweede" tekst .
1933-06-24
Tussen 1930 en 1935 gebruikt men ook regelmatig het logo om de fusie te laten zien tussen beide spaarkassen. Er is geen ruimte voor een stichtelijke slogan, maar het groene spaarvarkentje van de ASK blijft gehandhaafd.
NSF Spreuken
Dit soort stichtende teksten verschenen in de kranten in Nederlandsch Oost-Indië (N.O.I) in 1935. De tekst "Die bij mij spaart geluk vergaart" staat op de varkens als "Die bi mi spaert gheluck vergaert".
NSF Soliditeit
Het groene spaarvarken geldt als waarborg van soliditeit (betekenis: stevigheid, degelijkheid, betrouwbaarheid). Dit type teksten verscheen in de Indische Couranten in 1937.
1943-12-24 FD
Het embleem 'Het groene spaarvarken' werd in advertenties vanaf 1930/32 overal gebruikt, zij het in tekst. Pas op 24 december 1943 verscheen het groene spaarvarken met afbeelding weer in de krant. Advertenties met beeld (sjabloon) waren duur, men lette op de centjes.....
Logo's NSF
NV Nationaal Spaarfonds
Spaarvarkens sparen is je erfgoed bewaren
versie 5.2 - 22 februari 2024
© 2005 - 2024 GD projecten
gd@piggybanks.nl   
Terug naar de inhoud