Jaren 1945 tot 1990 - Nationaal Spaarfonds 2024

Ga naar de inhoud

Jaren 1945 tot 1990

Spaarvarkens
Nationaal Spaarfonds ± 1945-1956
Voor de promotie van het Spaarfonds moest er een origineel model spaarvarken komen, niet wat al bestond. Immers de vorige 4 modellen waren fraai, maar op basis van een al bestaande mal/ vorm. En ze waren te duur, te arbeidsintensief. Dus geen uitstekende oortjes en pootjes die er later op en onder werden gezet. Maar een spaarvarken direct klaar uit de mal. Zonder poespas en goedkoop. Doe dat maar…. O ja: Het spaarvarken moest ook lijken op het varken in het logo. Die kwam er, maar dat was geen blijvertje (ook te duur..). Hier kwam men van terug. Zoeken naar een eenvoudiger model dus. Dat gebeurde in een aantal stappen waarvan je er hier 2 ziet.
± 1945 - ± 1950
977
Deze moest lijken op het spaarvarken in het logo dat van de Amsterdamsche Spaarkas was overgenomen. Dit is duidelijk een proefexemplaar. Maar is naar waarschijnlijk nooit echt in productie genomen, het was geen "blijvertje". Lengte 16 cm.
± 1950 - ± 1956
207
Vanaf 1950 wordt een simpeler spaarvarken ontwikkeld. Goedkoop te produceren (bovendien waren de grondstoffen schaars) en bedoeld om op grote schaal te verstrekken aan nieuwe klanten. Dit is een donkergroene variant. Drie pootjes. Lengte 17 cm.
± 1950 - ± 1956
922
Hier zie je een doorontwikkeling van het spaarvarken links : meer "Gouds"groen (loodglazuur) plus beter leesbare teksten. En wellicht een andere pottenbakker..? Die waren er in die tijd nog genoeg in de omgeving van Gouda en zeer 'concurrerend'.
Nationaal Spaarfonds ± 1956 -1990
Het in 1956 opgerichte Kunstatelier De Drietand te Gouda (1956 – heden) kreeg in haar oprichtingsjaar opdracht het eerste nieuwe model te maken. Tot wanneer deze in productie waren is niet met zekerheid te zeggen, maar ± 1965 komt er een nieuw model. De ooit beoogde eenvoudige stilering van het spaarvarken wordt nu weer verlaten en er komt een spaarvarken dat meer op een varken lijkt. Dit spaarvarken had een (te) streng uiterlijk tot ongenoegen (zo gaat het verhaal, er is niemand meer om het te controleren) van een van de leden van de Raad van Bestuur van het NV Nationaal Spaarfonds. Er zou ± 1975 uiteindelijk een vriendelijker spaarvarken komen. Deze werd uitgegeven tot ± 1990. Opvallend bij dit spaarvarken is dat het credo, dat sinds 1935 werd gehanteerd en van de Amsterdamsche Spaarkas was overgenomen (na de fusie), "Di bi mi spaert gheluck vergaert" is verdwenen en dat aan beide kanten alleen maar "Nationaal Spaarfonds" staat (ook NV is weggelaten).

1956 - ±1965
237
In de ogen van Directie en Raad van bestuur was dit het perfecte spaarvarken om cadeau bij een eerste inleg van nieuwe spaarders. Een van de eerste grote opdrachten van De Drietand in Gouda. Lengte 16,5 cm.
± 1965 - ± 1975
151
De ooit beoogde eenvoudige stilering van het National Spaarfonds spaarvarken wordt verlaten en er komt een spaarvarken dat meer op een varken lijkt. Dat zal ± 1965 geweest zijn. Ook van De Drietand in Gouda. Lengte 18 cm.
± 1975 - ± 1990
204
Deze laatste uit de door De Drietand gemaakte serie werd uitgegeven vanaf ± 1975 tot ± 1990. Opvallend is dat het sinds1935 gebruikte credo "Die bi mi spaert gheluck vergaert" is vervangen door een 2-zijdig "Nationaal Spaarfonds". Lengte 19 cm.
NV Nationaal Spaarfonds
Spaarvarkens sparen is je erfgoed bewaren
versie 5.2 - 22 februari 2024
© 2005 - 2024 GD projecten
gd@piggybanks.nl   
Terug naar de inhoud